12 mei 2020

09:30 - 10:00
Check-in
10:00 - 10:10

Opening door dagvoorzitter drs. Tineke Visser

10:10 - 11:10

2020: Arbeidsrecht bij de overheid, een wereld van verschil? 

2020 is een bijzonder jaar voor ambtenaren! Met één klap zijn zij naast ambtenaar ook werknemer geworden. De Wnra is van kracht geworden. Dat betekent onder meer dat het civiele arbeidsrecht moet worden toegepast. Ook het civiele arbeidsrecht is steeds aan verandering onderhevig, in 2020 is ook de WAB ingevoerd. Tijdens deze inleiding worden de relevante gevolgen daarvan voor de overheid besproken. Ook de rol van de medezeggenschap mag daarbij niet ontbreken. Er zal worden ingegaan op de (praktische) gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor ondernemingsraden bij de overheid.  

Wat leer je tijdens deze sessie?

 • 2020: arbeidsrecht bij de overheid volgens de Wnra en de Wab, de belangrijkste gevolgen zullen in  kaart worden gebracht.  
 • De gevolgen voor de medezeggenschap worden toegelicht: waarop moet een ondernemingsraad alert zijn? 
 • Praktische tips: hoe om te gaan met de Wnra en de Wab? 
   

Spreker:  Renate Vink-Dijkstra

11:15 - 11:30

Pauze en netwerken

11:30 - 12:30

De Wet (Wnra) en de OR in 2020 

In de inleiding wordt aandacht besteed aan de nieuwe rol en positie van de OR na de normalisering. Het kan zijn dat de OR met onderwerpen te maken gaat krijgen waar hij hiervoor niet mee te maken had. Het is goed als de OR daar inzicht in heeft. Ook belangrijk is welke aspecten inmiddels geregeld hadden moeten worden en welke acties nog ondernomen moeten worden. Daar biedt deze workshop een goed inzicht in. 

Hiermee ga je aan de slag: 

 • Als OR krijg je inzichtelijk wat geregeld moet worden  
 • Als OR krijg je inzichtelijk wat je kunt (gaan) doen  
 • Als OR krijg je inzichtelijk wat je moet gaan doen 

Spreker:  mr drs Els Huisman 

12:30 - 12:45

Vragen vanuit het publiek o.l.v. de dagvoorzitter 

12:45 - 13:30

Lunch + netwerken

13:30 - 14:30

Ga als OR uitdaging aan om te komen tot modernisering HRM-beleid in 2020.

In 2020 gaat het personeelshandboek een belangrijke rol spelen bij het uitwerken van de WNRA. Hier ligt de echte uitdaging voor de OR, liefst in goede samenwerking met het LO of DGO. Ontwikkel als OR een eigen visie op de vraag wat modern HRM-beleid in  de eigen organisatie zou moeten zijn 

3 gouden tips:

 • Verzamel aan de hand van eigen ervaringen in het verleden de input voor updates en update het handboek op vaste momenten, bijvoorbeeld tweemaal per jaar en leg dat bij de bestuurder structureel vast 
 • Zie erop toe, met name via het instemmingsrecht (art. 27 WOR), dat een en ander via aanpassing en vernieuwing van de sociale regelingen verwerkt wordt in het handboek, de daarvoor in aanmerking komende wijzigingen in het BW, andere wet- en regelgeving en de Cao Gemeenten 
 • Communiceer hierover structureel met de achterban. 

Spreker: drs. Peter Heymann 

14:30 - 14:45

Koffie- en theepauze

14:45 - 16:00

De impact van de WNRA op de or werkzaamheden! 

Met de komst van de WNRA is er e.e.a. veranderd voor de medewerkers maar welke impact heeft dit nu op de werkzaamheden van de or? We wisselen ervaringen uit, nemen de tips en adviezen van diverse sprekers mee en geven een wrap up van de dag waarmee u in uw eigen organisatie verder kunt.

Dit leer je:

 • De WNRA is ingevoerd maar welke impact heeft dit nu op de werkzaamheden van de or? 
 • Andere wetswijzigingen, zoals Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in relatie tot de WNRA in 2020 wat betekent dit voor de or? 
 • Wrap- up van deze studiedag, waarmee ga je aan de slag? 

Spreker: drs. Tineke Visser

16:00 - 17:00

Afsluiting + netwerkborrel