Congres OR Overheid - WNRA en consequenties voor de OR 9 mei 2019

Congres OR Overheid - WNRA en consequenties voor de OR 9 mei 2019

09 mei 2019

09:00 - 09:30

Ontvangst 

09:30 - 09:40

Opening door dagvoorzitter drs. Tineke Visser

09:40 - 10:55

Wat verandert er voor de wet? 

De discussie is beslecht! De ambtenaar wordt genormaliseerd. De impact hiervan voor de arbeidsvoorwaardenvorming en de rol die de ondernemingsraad hierbij speelt is groot. In deze sessie gaan we in op wat er concreet gaat gebeuren en wat de impact hiervan is op de arbeidsvoorwaardenvorming. Ook gaan we in op de veranderende rol die de ondernemingsraad inneemt. De belangrijkste sectoren worden besproken, even als veelvoorkomende implementatievraagstukken. 

Dit leer je:
 • Wat gaat er gebeuren met de invoering van de Wet? 
 •  Hoe ziet het implementatietraject eruit? 
 •  Een actueel overzicht van de stand van zaken binnen de diverse sectoren 

Spreker: dr. mr. Steven Jellinghaus

10:55 - 11:10

Vragen vanuit het publiek o.l.v. de dagvoorzitter

11:10 - 11:30

Pauze + netwerken

11:30 - 12:45

Wat betekent dit voor jou als OR? 

De ondernemingsraad gaat voor, tijdens en na de implementatie verschillende rollen spelen. In deze sessie hoor je hoe je deze invult. 

OR en Wnra: draagvlak voor veranderingen! 

 • OR kan heft in handen nemen voor noodzakelijk draagvlak t.a.v. de implementatie Wnra
 • OR en GO moeten nu strategie bepalen over hun rol en functie
 • Verruiming instemmingsrecht door Wnra biedt kansen voor OR t.a.v. invoering moderner personeelsbeleid  

Rol OR bij implementatie, kom vooral initiatiefnemend in actie

 • Zet de gevolgen van de normalisering regelmatig op de overlegvergadering en bewaak het, het hopelijk gemaakte, plan van aanpak op goede uitvoering 
 • Laat je conform artikel 24 WOR jullie door de bestuurder OR informeren over relevante en actuele ontwikkelingen  
 • Inventariseer, met name bij de achterban, welke vragen er leven, en voer daar ook overleg over

Rol OR na implementatie 

Aangezien wordt aangenomen dat het overeenstemmingsvereiste voor het GO vervalt met inwerkingtreding van de Wnra, kan de rol van de ondernemingsraad groter worden. De eerste signalen in de grote sectoren geven aan dat het overeenstemmingsbeginsel niet zal worden gehandhaafd. Dat betekent dat artikel 27 lid 3 WOR dus minder hard gaat doorwerken. De OR kan dan via het instemmingsrecht vaker te maken krijgen met het aanname-, het belonings- en beoordelingsbeleid.  

Spreker: drs. Peter Heymann

12:45 - 13:00

Vragen vanuit het publiek o.l.v. de dagvoorzitter

13:00 - 14:00

Lunch + netwerken

14:00 - 15:15

Proactief anticiperen op WNRA, wees voorbereid 

Met de komst van de Wnra gaat er veel veranderen, tegelijkertijd horen we dat HR en bestuurder roepen dat het allemaal wel meevalt, dat we ons geen zorgen hoeven maken en dat alles wel losloopt. Sus jezelf echter niet in slaap, als ondernemingsraad verandert je positie en je invloed met de komst van de Wnra, en daar kun je je op voorbereiden. Hoe je dat doet en waar je mee aan slag kunt gaan hoor je tijdens deze sessie. 

Dit leer je:

 • Waarmee moet je als or nu mee aan de slag? 
 • Van…naar: dé belangrijkste wijzigingen met impact voor de or
 • Een draaiboek en stappenplan voor de medezeggenschap in jouw organisatie

Spreker: drs. Tineke Visser

15:15 - 15:30

Vragen vanuit het publiek o.l.v. de dagvoorzitter

15:30 - 16:30

Afsluiting + netwerkborrel