Corona virus: Klik hier voor updates over opleidingen, evenementen en workshops.

 De WNRA is van kracht! Weet jouw OR waar je rekening mee moet houden?

 

Op 1 januari 2020 trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Met deze wet worden de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk aan die van het bedrijfsleven.

Zo is er een CAO Rijk gekomen en wijzigen de procedures rondom het ontslagrecht. De OR blijft een rol spelen bij het toezien op de juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden. Ook ligt er een rol bij bijvoorbeeld het vastleggen van lokale regelingen in een personeelsreglement en het opstellen van (standaard) arbeidsovereenkomsten.

Belangrijke zaken waar de OR een grote rol bij speelt. Op 12 mei hoor je precies hoe de invoer van de WNRA de praktijk raakt, wat dit betekent voor de rol en positie van de or én wat de essentiële punten zijn om op te anticiperen.
 

Schrijf je vandaag nog in!

 

 

 

Na afloop van dit congres weet je:

Wat de belangrijkste (praktische) gevolgen zijn van de invoering van de wet voor ondernemingsraden bij de overheid
Welke aspecten inmiddels geregeld hadden moeten worden en welke acties nog ondernomen moeten worden.
Hoe je als OR een visie kunt ontwikkelen op een modern HRM-beleid binnen de organisatie
Welke invloed je als OR invloed kunt uitoefenen op het personeelshandboek
Welke impact de WNRA heeft op de or werkzaamheden
Hoe je als or zorgt voor het noodzakelijke draagvlak bij de achterban

 

Kom met collega's en profiteer van korting

Zorg dat je met de hele or weet wat je te doen staat en kom samen naar het congres. Je korting kan oplopen tot € 60,- per deelnemer!